Category: STD 7

2 मेघो वर्षति // Megho Varshati // STD 7

2 मेघो वर्षति ( વરસાદ વરસે છે) मेघो वर्षति प्रवहति नीरम् । तुष्यति कृषक: गच्छति गोष्ठम् ॥ मेघो ( मेघ:) વરસાદ  वर्षति  વરસે છે नीरम्  પાણી प्रवहति વહે છે कृषक: ખેડૂત  तुष्यति સંતુષ્ટ ( ખૂશ) થાય છે गोष्ठम् પશુઓના વાડામાં गच्छति જાય છે વરસાદ વરસે છે, પાણી વહે છે. ખેડૂત સંતુષ્ટ ( ખૂશ) થાય છે અને

1 चित्रपदानि  // Chitrapadani // STD 7

STD 7 // Sem 1 // Chitrapadani 1 // चित्रपदानि १       અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે અને તેની નીચે તેના સંસ્કૃત ભાષામાં શબ્દ આપવામાં આવ્યાં છે. તમારે ચિત્ર જોઈ તેને સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, તે યાદ રાખવાનું છે. Chitrapadani 1 STD 7 / Sanskrit / Sem 1 / Chitrapadani 1 આપણે ચિત્રમાં